Yleistiedoksianto 29.1.2024: Sairauskassojen sääntömuutosten vahvistaminen

Yleistiedoksiantona hallintolain (434/2003) 62 § nojalla ilmoitetaan, että Finanssivalvonta on vahvistanut seuraavat sairauskassojen sääntömuutokset:

 • Vakuutuskassa Ketjun sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2095)
 • Rauten sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2118)
 • L&T-sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2119)
 • Tervakosken sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2138)
 • HOK-Elannon sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2177)
 • Jokilaakson sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2178)
 • Lapuan Patruunatehtaan sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2191)
 • Turulan sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2195)
 • Killinallin vakuutuskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2202)
 • Repolan toimihenkilöiden sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2206)
 • Sairauskassa Rollikan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2213)
 • Lokomon Sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2218)
 • Sairauskassa Walkian sääntömuutos 21.12.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2219)
 • Kilpilahden sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2223)
 • Finnair-konsernin sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2230)
 • VR Vakuutuskassa Raiteen sääntömuutos 24.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2241)
 • Imatran Terästehtaan sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2259)
 • Raflatacin sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2270)
 • Metalsin sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2276)
 • Koneen toimihenkilöiden vakuutuskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2321)
 • Koneen työntekijöiden vakuutuskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023//2323)
 • Nurmisen sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/2332)
 • Inhan Vakuutuskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/1914)

Päätös on nähtävillä Finanssivalvonnassa, osoite Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki. Päätös pidetään nähtävillä 37 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Valitusaika Helsingin hallinto-oikeuteen on 30 päivää tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Finanssivalvonta, 29.1.2024