Offentlig delgivning 29.1.2024: Fastställandet av sjukkassornas stadgeändringar

Som offentlig delgivning med stöd av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) meddelas att Finansinspektionen har fastställt stadgeändringar av följande sjukkassor:

 • Vakuutuskassa Ketju stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2095)
 • Rauten sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2118)
 • L&T- sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2119)
 • Tervakosken sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2138)
 • HOK-Elannon sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2177)
 • Jokilaakson sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2178)
 • Lapuan Patruunatehtaan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2191)
 • Turulan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2195)
 • Killinallin vakuutuskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2202)
 • Repolan toimihenkilöiden sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2206)
 • Sairauskassa Rollikka stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2213)
 • Lokomon Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2218)
 • Sairauskassa Walkian stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2219)
 • Kilpilahden sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2223)
 • Finnair-konsernin sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2230)
 • VR Vakuutuskassa Raide stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2241)
 • Imatran Terästehtaan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2259)
 • Raflatacin sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2270)
 • Metalsin sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2276)
 • Koneen toimihenkilöiden vakuutuskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2321)
 • Koneen työntekijöiden vakuutuskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2323)
 • Nurmisen sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2332)
 • Inhan Vakuutuskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/1914)

Beslutet hålls tillgänglig hos Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors. Beslutet finns tillgängligt i 37 dagar efter att meddelandet publicerades.

Besvär ska anföras vid Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

Finansinspektionen, den 29 januari 2024