Lehdistötiedote 4.12.2014

Finanssivalvonnan johtokunta nimitetty vuosiksi 2015–2017

Pankkivaltuusto on nimittänyt Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet kolmivuotiskaudeksi 1.1.2015 alkaen. Jäseniksi nimitettiin

  • Pentti Hakkarainen, johtokunnan varapuheenjohtaja, Suomen Pankki
  • Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö
  • Outi Antila, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Yllämainittujen henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimitettiin

  • Kimmo Virolainen, osastopäällikkö, Suomen Pankki
  • Tuija Taos, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
  • Mikko Kuusela, ylimatemaatikko, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisäksi jäseniksi nimitettiin

  • varatuomari Pirkko Juntti
  • toimitusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Vesa Vihriälä, joka aloittaa uutena johtokunnan jäsenenä

Pentti Hakkarainen määrättiin johtokunnan puheenjohtajaksi ja Martti Hetemäki johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

Finanssivalvonnan ja sen johtokunnan tehtävistä säädetään laissa. Johtokunta asettaa tavoitteet valvojan toiminnalle, päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden toteutumista ja noudattamista. Johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä ja sen toimikausi on kolme vuotta. Suomen Pankin, valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksista nimitetyillä jäsenillä on kullakin varajäsen.

Lisätietoja antaa

Pentti Hakkarainen, Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja, puhelin 010 831 2002