Lehdistötiedote 22.12.2015

Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, mutta aloittaa valmistelut asuntolainojen riskipainojen korottamiseksi

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt, että se ei aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta (ns. vastasyklinen pääomapuskuri) eikä muutoinkaan kiristä luottosuhdanteisiin vaikuttavaa makrovakauspolitiikkaa. Kokonaisharkinnan perusteella tähän ei nähdä riittäviä perusteita.− Kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvu on jatkunut heikosta taloustilanteesta huolimatta, johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen sanoo. – Tämä kasvattaa järjestelmäriskejä, joihin on tarpeen varautua valmistautumalla korottamaan asuntolainojen riskipainoja vakavaraisuuslaskennassa.

Mahdollisessa stressitilanteessa velkaantuneen kotitaloussektorin ongelmat aiheuttaisivat suorien luottotappioiden lisäksi välillisiä vaikutuksia kulutuskäyttäytymisen kautta. Rahoitussektorin ja reaalitalouden kytkentöjen myötä vaikutukset voisivat laajeta systeemisiksi.

Finanssivalvonnan johtokunta teki päätöksensä Finanssivalvonnan johtajan esityksestä kuultuaan Suomen Pankkia, valtiovarainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Kaikki tahot olivat päätöksestä yksimielisiä. Euroalueen yhteistä pankkivalvontaa koskevan sääntelyn mukaisesti päätöksestä ilmoitettiin Euroopan keskuspankille, joka säännösten mukaisessa etukäteiskonsultoinnissa ei vastustanut esitettyä päätöstä.

Lisätietoja antaa

Pentti Hakkarainen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 010 831 2002

Liitteet

Katso myös