Lehdistötiedote 22.3.2016

Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei korota pankkeihin sovellettavaa muuttuvaa lisäpääomavaatimusta ja jatkaa valmistelua asuntolainojen riskipainojen nostamiseksi

​Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt, että se ei korota luottolaitoslain 10 luvun 4§:ssä tarkoitettua muuttuvaa lisäpääomavaatimusta. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen taso on siten edelleen 0,0 %. Valmistelua sisäisten mallien menetelmää käyttävien pankkien keskimääräisten asuntolainojen riskipainojen nostamiseksi jatketaan.

Suomen rahoitusjärjestelmän suhdannesidonnaiset järjestelmäriskit ovat kokonaisuudessaan pysyneet ennallaan. Pääasiallisen riskimittarin eli luottokannan ja bruttokansantuotteen trendipoikkeama on pienentynyt. Täydentävätkään riskimittarit eivät viittaa rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksien kasvuun.

Finanssivalvonnan johtokunnan edellisen päätöksen (22.12.2015) mukaisesti valmisteluja asuntolainojen riskipainojen korottamiseksi jatketaan.

Finanssivalvonnan johtokunta teki päätöksensä Finanssivalvonnan johtajan esityksestä kuultuaan Suomen Pankkia, valtiovarainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Euroalueen yhteistä pankkivalvontaa koskevan sääntelyn mukaisesti päätöksestä konsultoitiin myös Euroopan keskuspankkia.

Lisätietoja antaa

Pentti Hakkarainen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 010 831 2002.

Liitteet

Katso myös