Lehdistötiedote 11.10.2016

Suomen henki- ja vahinkovakuutussektorien tila 30.6.2016: Henki- ja vahinkovakuutussektorien Solvenssi II -vakavaraisuus hyvä

Henki- ja vahinkovakuutussektoreiden vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 173 % ja vahinkovakuutussektorin 220 %. Yhtiön vakavaraisuussuhteen tulee olla yli 100 %, mutta käytännössä yhtiön arvio kokonaisvakavaraisuuden tarpeesta edellyttää yhtiön tavoiterajan asettamista yli 100 prosentin, jos erilaiset skenaario- ja herkkyyslaskelmat näin osoittavat. Omasta varallisuudesta oli henkivakuutusyhtiöillä 94 % ja vahinkovakuutusyhtiöillä 98 % luokitukseltaan parasta laatua.

​Sektorien vakavaraisuustunnuslukuja ei voi verrata edellisvuoden lukuihin, koska laskentatapa on muuttunut markkinaehtoiseksi ja riskilähtöiseksi.

− Sijoitusmarkkinoiden muutoksilla ja korkotasolla on iso merkitys yhtiöiden vakavaraisuudelle, apulaisjohtaja Marja Nykänen sanoo.

Sijoitustoiminnan tuotoissa korkojen lasku näyttäytyy positiivisena. Sijoitustoiminnan tuotto vuoden alusta oli 2–3 % lähinnä korkosijoitusten hyvien tuottojen ansiosta. Uudelleensijoitusriski on kuitenkin edelleen kasvussa.

Vaimea talouskasvu ja pitkään jatkuva matala korkotaso heikentävät henkivakuutusyhtiöiden maksutuloa. Myös vahinkovakuutussektorin maksutulon kasvu näyttäisi pysähtyneen. Sen sijaan vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli ennätyksellisen hyvä.

Työeläkeyhtiöiden valvontaa kohdennetaan pitkäjänteisesti

Julkisuudessa on käyty keskustelua työeläkeyhtiöiden valvonnasta ja asiakirjojen julkisuudesta.

Työeläkeyhtiöt hallinnoivat erittäin merkittävää varallisuutta, ja ne ovat tämän vuoksi laajan valvonnan kohteena. – Valvonta on pitkäjänteistä ja sitä kohdennetaan säännönmukaisten toimien lisäksi tehtyjen havaintojen perusteella, johtaja Anneli Tuominen kertoo.

Viranomaisena Finanssivalvonnan velvollisuuksiin kuuluu antaa tietoja asiakirjoista, jotka ovat julkisia. Jos lainsäädäntöön liittyy tulkintaepäselvyyksiä, Finanssivalvonnan on haettava niihin oikeuden kanta.

Artikkelit

  • Henki- ja vahinkovakuutussektoreiden vakavaraisuus on hyvällä tasolla
  • Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla
  • Vahinkovakuutussektorin Solvenssi II -vakavaraisuus heikkeni alkuvuonna
  • Matalan korkotason aiheuttamat haasteet vakuutusyhtiöille
  • Solvenssi II voimaan – läpinäkyvyys lisääntyi, yhtiöiden vertailtavuus vaikeutui

Blogi: Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja

Lehdistötilaisuuden esitysmateriaali (pdf)

Lisätietoja

  • Anneli Tuominen, johtaja
  • Marja Nykänen, apulaisjohtaja (henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, työeläkeyhtiöt)
  • Sonja Lohse, johtava neuvonantaja (julkisuuslaki)

Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154.

Pankki- ja työeläkesektorien luvuista raportoitiin jo 9.9.2016: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2016: Suomen pankkisektorin kannattavuus heikkeni, työeläkesektorin vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla − haasteet pysyvät