Lehdistötiedote 15.12.2017

Finanssivalvonnan johtokunta nimitetty vuosiksi 2018–2020

Pankkivaltuusto on nimittänyt Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet kolmivuotiskaudeksi 1.1.2018 alkaen. Jäseniksi nimitettiin

  • Olli Rehn, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki
  • Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö
  • Outi Antila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö.

Yllämainittujen henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimitettiin

  • Katja Taipalus, osastopäällikkö, Suomen Pankki
  • Jaakko Weuro, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
  • Hannu Ijäs, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisäksi jäseniksi nimitettiin

  • varatuomari, OTK Pirkko Juntti (31.1.2018 asti)
  • ekonomi Markku Pohjola (1.2.2018 lähtien)
  • toimitusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Vesa Vihriälä.

Olli Rehn määrättiin johtokunnan puheenjohtajaksi ja Martti Hetemäki johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

Finanssivalvonnan ja sen johtokunnan tehtävistä säädetään laissa. Johtokunta asettaa tavoitteet valvojan toiminnalle, päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden toteutumista ja noudattamista.

Lisätietoja antaa

Olli Rehn, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 09 183 2002.