Pressmeddelande 15.12.2017

Finansinspektionens direktion för 2018–2020 har utnämnts

Bankfullmäktige har utsett medlemmarna i Finansinspektionens direktion för en treårsperiod från och med den 1 januari 2018. Medlemmarna är

  • direktionsmedlem Olli Rehn, Finlands Bank
  • statssekreteraren som kanslichef Marri Hetemäki, finansministeriet
  • Outi Antila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet

Till personliga suppleanter för dem utsågs

  • avdelningschef Katja Taipalus, Finlands Bank
  • konsultativ tjänsteman Jaakko Weuro, finansministeriet
  • direktör Hannu Ijäs, social- och hälsovårdsministeriet

Till medlemmar utsågs dessutom

  • vicehäradshövding, jur.kand. Pirkko Juntti (till 31.1.2018)
  • ekonom Markku Pohjola (från 1.2.2018)
  • verkställande direktör, politices doktor Vesa Vihriälä.

Olli Rehn utsågs till ordförande för direktionen och Martti Hetemäki till vice ordförande.

Finansinspektionens och dess direktions uppgifter har fastställts i lag. Direktionen uppställer mål för tillsynsmyndighetens verksamhet, besluter om riktlinjerna för verksamheten och styr och övervakar måluppfyllelsen och efterlevnaden av riktlinjerna.

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Rehn, ordförande för Finansinspektionens direktion, telefon 09 183 20 02.