Lehdistötiedote 19.12.2017

Finanssivalvonnan talousarvio vuodelle 2018 vahvistettu: vahvistusta henkilöresursseihin

Suomen Pankin johtokunta on vahvistanut Finanssivalvonnan johtokunnan aiemmin hyväksymän Finanssivalvonnan talousarvion vuodelle 2018. Vuoden 2018 kulubudjetin loppusumma on 32,5 miljoonaa euroa, josta pääosa on henkilöstökuluja. Finanssivalvonnan henkilöresursseja vahvistetaan vuonna 2018 noin 30 henkilötyövuodella. – Resurssilisäyksillä varmistetaan pääkonttorinsa Suomeen muuttoa valmistelevan Nordean laadukas ja tehokas valvonta yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Olli Rehn toteaa.

Finanssivalvonta panostaa tulevana vuonna Nordean valvonnan lisäksi muiden merkittävien toimijoiden ja valvonta-alueiden valvonnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen. Tavoitteena on myös puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asiakkaansuojaa vaarantavaan käyttäytymiseen. Toimintaa kehitetään myös vastaamaan paremmin digitalisaation aiheuttamaan murrokseen finanssialalla.

– On tärkeää, että resurssejamme vahvistetaan toimintaympäristön, valvottavakentän ja sääntelyn muutosten myötä niin, että säilytämme valvonnan korkean laadun ja uskottavuuden myös tulevaisuudessa, johtaja Anneli Tuominen korostaa. – Resurssien riittävyydestä huolehditaan myös toimintaa tehostamalla ja kohdentamalla tarvittaessa resursseja uudelleen, Rehn toteaa.

Finanssivalvonnan toiminta rahoitetaan pääosin (95 %) valvonta- ja toimenpidemaksuilla. Lisäksi Suomen Pankki osallistuu rahoitukseen 5 prosentin maksuosuudella. Valvontamaksut riittävät kattamaan resurssilisäysten kustannukset, eikä Finanssivalvonnan nykyisten valvottavien valvontamaksujen odoteta kasvavan merkittävästi. Nordeaa koskeva lisäresursointi voidaan luonnollisesti toteuttaa vasta sen jälkeen, kun Nordean pääkonttorin muutto Suomeen on varmistunut.

Lisätietoja antavat

  • Olli Rehn, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, ja
  • Anneli Tuominen, johtaja.

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.