Lehdistötiedote 19.3.2018

Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta kiristää lainakattoa muiden kuin ensiasuntojen osalta

Finanssivalvonta kiristää enimmäisluototussuhdetta muiden kuin ensiasunnon hankintaa varten otettavien luottojen osalta viidellä prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin. Kotitalouksien velka on nyt historiallisen korkealla tasolla ja kasvaa edelleen. Enimmäisluototussuhteen kiristämisellä pyritään hillitsemään velkaantuneisuuden kasvua.

Ensiasunnon hankintaan otettavien asuntolainojen osalta enimmäisluototussuhde pysyy ennallaan 95 prosentissa. Päätöksellä ylläpidetään ensiasunnon ostajien pääsyä asuntomarkkinoille.

Kotitalouksien velkaantuneisuus on Suomen rahoitusjärjestelmän merkittävin haavoittuvuus. Velkaantuneisuusaste on noussut noin kahdenkymmenen vuoden ajan ja se saavutti vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 128 prosentin tason. Nousuun on vaikuttanut asuntolainakannan kasvun ohella asuntoyhteisölainojen ja kulutusluottokannan voimakas kasvu.

Velkaantumisen pitkäaikaista kasvua ja historiallisen korkeaa tasoa voidaan pitää poikkeuksellisina. Velkaantuneisuuden arvioidaan jatkuvan noususuhdanteessa.

– Enimmäisluototussuhteen kiristämisellä pyritään hillitsemään kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvua. Velkaantumistahtia voivat kiihdyttää nopeutunut talouskasvu, poikkeuksellisen matalat korot ja kuluttajien vahva luottamus. Ensiasunnonostajien lainakatto pysyy toisaalta ennallaan, toteaa Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Olli Rehn.

Finanssivalvonta kehottaa edelleen pankkeja välttämään vallitsevista käytännöistä poikkeavia, hyvin pitkiä takaisinmaksuaikoja sekä ilman erityisiä syitä myönnettäviä pitkiä lyhennysvapaita.

Kotitalouksien velkaantuneisuudesta ja sen kasvusta Suomessa ovat kotimaisten viranomaisten lisäksi varoittaneet useat kansainväliset organisaatiot, kuten Euroopan järjestelmäriskikomitea ESRB ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.

– Kotitalouksien velkaantuneisuutta lisää myös kulutusluottojen ja taloyhtiölainojen kiihtynyt kasvu. Kotitalouksien velkaantuneisuuden korkea ja edelleen kasvava taso on merkittävä rahoitusjärjestelmän haavoittuvuus, joka lisää riskejä sekä asuntomarkkinoilla että kokonaistaloudessa, toteaa Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Päätös tulee voimaan heinäkuun 1. päivänä 2018.

Lisätietoja antaa

Olli Rehn, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 09 183 2002.

Liitteet

Katso myös