Pressmeddelande 19.3.2018

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen skärper lånetaket för andra bostadslån än lån för förstabostäder

Finansinspektionen skärper den maximala belåningsgraden för andra bostadslån än lån för förstabostäder med 5 procentenheter till 85 %.  Hushållsskulden är nu historiskt hög och fortsätter att öka. Skärpningen av den maximala belåningsgraden är ett sätt att stävja skuldökningen.

Den maximala belåningsgraden för bostadslån för förstabostäder ligger kvar på 95 %. Detta bidrar till att underlätta förstabostadsköpares inträde på bostadsmarknaden.

Hushållens skuldsättning är den största sårbarheten i det finansiella systemet i Finland. Skuldsättningsgraden har stigit under ca tjugo års tid och nådde en nivå på 128 % under tredje kvartalet 2017. Den ökade skuldsättningen beror inte endast på en ökning av bolånestocken utan också på den kraftiga uppgången i bostadsbolagslån och konsumtionskrediter.

Den långvariga skuldökningen och historiskt höga skuldsättningsgraden kan betraktas som exceptionella. Skuldsättningen bedöms hålla i sig under högkonjunkturen.

– Målet med att skärpa den maximala belåningsgraden är att bromsa den växande skuldsättningen hos hushållen. Den snabbare ekonomiska tillväxten, exceptionellt låga räntor och ett starkt konsumentförtroende kan öka skuldsättningstakten ytterligare. Lånetaket för bostadslån för förstabostäder kommer visserligen att ligga kvar på samma nivå som tidigare, konstaterar ordföranden för Finansinspektionens direktion Olli Rehn.

Finansinspektionen uppmanar alltjämt bankerna att undvika mycket långa amorteringstider som avviker från gängse praxis och långa amorteringsfria perioder utan särskilda skäl.

Utöver de inhemska myndigheterna har även flera internationella organisationer, t.ex. Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Internationella valutafonden (IMF), varnat för skuldsättningen och skuldökningen hos hushållen i Finland.

– Till hushållens skuldsättning bidrar även den växande andelen konsumtionskrediter och bostadsbolagslån. Hushållens höga och alltjämt stigande skuldsättning utgör en betydande sårbarhet i hela det finansiella systemet, vilket ökar riskerna både på bostadsmarknaden och i makroekonomin, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Beslutet träder i kraft den 1 juli 2018.

Närmare upplysningar

Olli Rehn, ordföranden för Finansinspektionens direktion, telefon 010 831 20 02.

Bilagor

Se också