Lehdistötiedote 24.9.2019

Afarak Group Oyj:lle 1 450 000 euron seuraamusmaksu sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä

Finanssivalvonta määrää Afarak Group Oyj:lle 1 450 000 euron seuraamusmaksun, koska yhtiö on joulukuussa 2017 laiminlyönyt EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisten velvollisuuksien noudattamisen liittyen sisäpiiritiedon julkistamiseen (artikla 17) ja sisäpiiriluettelon laatimiseen (artikla 18).

Afarak Group Oyj:n osakkeita koskevaan valmisteilla olleeseen julkiseen ostotarjoukseen liittyvä sisäpiiritieto syntyi viimeistään 20.12.2017. Yhtiön olisi tuolloin pitänyt MAR 17 artiklan mukaisesti julkistaa sisäpiiritieto yleisölle tai vaihtoehtoisesti arvioida, onko sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiselle säännöksessä tarkoitettuja edellytyksiä. Yhtiön olisi myös viimeistään 20.12.2017 pitänyt perustaa kyseistä hanketta koskeva MAR 18 artiklan mukainen sisäpiiriluettelo. Yhtiö laiminlöi nämä velvollisuudet. 

Yhtiö on lisäksi tammikuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana syyllistynyt eräiden muiden MAR:ssa ja arvopaperimarkkinalaissa säädettyjen velvollisuuksien laiminlyöntiin.

Laiminlyönneistä määrätään yhteinen seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon muun muassa yhtiön laiminlyöntien laatu ja kestoaika. Huomiota on tältä osin kiinnitetty erityisesti kyseessä olevan sisäpiiritiedon merkitykseen sijoittajien kannalta, laiminlyöntien kestoon ja siihen, että yhtiön laiminlyönnit ovat olleet omiaan vaikeuttamaan Finanssivalvonnan valvonnan edellytyksiä sekä lisänneet sisäpiiritiedon vuotamisen riskiä. Yhtiö on lisäksi laiminlyönyt toimia yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa asian selvittämiseksi. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa 23.9.2019 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja.

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)