Lehdistötiedote 24.8.2020

Finanssivalvonta tuomitsi Danko Koncarille asetetun uhkasakon lisäeriä maksettavaksi

Finanssivalvonta on 21.8.2020 tuominnut Danko Koncarin maksamaan juoksevan uhkasakon 17.5.2019–16.5.2020 kertyneet lisäerät, yhteensä 120 000 000 euroa. Uhkasakon lisäerät on tuomittu maksettavaksi, koska Koncar ei ole julkistanut ostotarjousta Afarak Group Oyj:n osakkeista eikä esittänyt pätevää syytä velvoitteen noudattamatta jättämiseen. Koncarin laiminlyönti tarjousvelvollisuutta koskevien säännösten noudattamisessa on ollut omiaan heikentämään arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta.

Finanssivalvonta velvoitti 21.2.2018 Koncarin tekemään julkisen ostotarjouksen Afarakin osakkeista ja asetti päätöksessä mainittujen velvoitteiden tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Koncarille asetettu määräaika ostotarjouksen julkistamiselle päättyi kuukauden kuluttua päätöksen tiedoksisaannista, eli 16.6.2018. Uhkasakon peruserä 40 000 000 euroa on tuomittu maksettavaksi 9.7.2018. Lisäksi uhkasakon 17.6.2018–16.5.2019 kertyneet lisäerät, yhteensä 110 000 000 euroa, on tuomittu maksettavaksi 14.6.2019. Koncarille asetetut velvoitteet ja juoksevat uhkasakot pysyvät voimassa myös uhkasakon lisäerien tuomitsemisen jälkeen.

Finanssivalvonnan tarjousvelvollisuutta koskeva päätös ja uhkasakon tuomitsemispäätös uhkasakon peruserän osalta ovat lainvoimaisia. Nyt tehty uhkasakon lisäerien tuomitsemispäätös ei ole lainvoimainen. Koncarilla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja

Sari Helminen, toimistopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)