Helsingin hallinto-oikeus on 26.1.2021 antanut päätöksen Afarak Group Oyj:n valitukseen, joka koski Finanssivalvonnan yhtiölle syyskuussa 2019 määräämää 1 450 000 euron seuraamusmaksua. Seuraamusmaksu määrättiin siksi, että Afarak Group Oyj oli joulukuussa 2017 laiminlyönyt EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisen sisäpiiritiedon julkistamisesta ja sisäpiiriluettelon laatimisesta sekä syyllistynyt tammikuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana eräiden muiden markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ja arvopaperimarkkinalaissa säädettyjen velvollisuuksien laiminlyöntiin.

Afarak Group Oyj oli valituksessaan vaatinut Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan Finanssivalvonnan päätöksen ja toissijaisesti alentamaan seuraamusmaksun kokonaismäärää.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Afarak Group Oyj:n vaatimuksen kaikilta osin. 

Päätös ei ole lainvoimainen. Siitä on oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

Valituslupaa on haettava 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, johtava neuvonantaja.
Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liitteet

•    Hallinto-oikeuden tiedote 26.1.2021
•    Hallinto-oikeuden päätös 26.1.2021
•    Finanssivalvonnan lehdistötiedote 24.9.2019