Lehdistötiedote 12.10.2022

Janne Häyrynen Finanssivalvonnan lakiasiat-yksikön päälliköksi

Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden tohtori Janne Häyrynen on nimitetty Finanssivalvonnan lakiasiat-yksikön päälliköksi viiden vuoden määräajaksi 15.11.2022 alkaen. Yksikön päällikkö on Finanssivalvonnan johtoryhmän jäsen ja raportoi johtajalle.

Lakiasiat-yksikkö vastaa Finanssivalvonnan oikeudellisten linjausten ja päätösten sekä hallinnollisten seuraamusten valmistelusta sekä määräys- ja ohjekokoelman koordinoinnista. Yksikön tehtävänä on lisäksi varmistaa eri osastojen tulkintojen yhteismitallisuus sekä toimia johdon ja muun organisaation oikeudellisena tukena.

Janne Häyrynen siirtyy Finanssivalvontaan valtiovarainministeriöstä, jossa hän on työskennellyt pääomamarkkinat-yksikön päällikkönä sekä lainsäädäntöneuvoksena rahoitusmarkkinaosastolla. Tätä ennen hän työskenteli markkinavalvojana Finanssivalvonnassa ja sitä edeltäneessä Rahoitustarkastuksessa. Häyrynen on työskennellyt myös Poliisiammattikorkeakoulussa talous- ja arvopaperimarkkinarikollisuuden tutkijana.

Häyrynen on toiminut Finanssivalvonnan johtokunnassa joulukuusta 2018 alkaen.

Häyrynen toimii myös arvopaperimarkkinaoikeuden dosenttina Helsingin yliopistossa sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn hallituksen jäsenenä.

– Lakiasiat-yksiköllä on tärkeä rooli toimivan ja luotettavan markkinaympäristön turvaamisessa. Tehtävänämme on osaltaan huolehtia oikeusvarmuuden ja oikeusturvan toteutumisesta muun muassa varmistamalla oikeudellisten ratkaisujen korkea laatu. On hienoa tulla takaisin tuttuun taloon ja odotan uusia tehtäviä mielenkiinnolla, Häyrynen toteaa.

– Häyrysen pitkä kokemus finanssisektorin lainsäädäntötyöstä kotimaassa ja Euroopassa antaa hyvät edellytykset kehittää myös Finanssivalvonnan toimintaa, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa sanoo.

Janne Häyrynen (Kuva: Tommi Tolkki)

Janne Häyrynen (Kuva: Tommi Tolkki)