Pressmeddelande 12.10.2022

Janne Häyrynen utsedd till chef för Finansinspektionens juridiska enhet

Juris kandidat, ekonomie doktor Janne Häyrynen har utnämnts till chef för Finansinspektionens juridiska enhet för en femårsperiod från och med den 15 november 2022. Enhetschefen är medlem av ledningsgruppen och rapporterar till Finansinspektionens direktör.

Den juridiska enheten svarar för beredningen av Finansinspektionens rättsliga riktlinjer och beslut och administrativa påföljder samt för samordningen av föreskrifterna och anvisningarna. Till enhetens uppgifter hör också att säkerställa enhetliga tolkningar mellan de olika avdelningarna och ge juridiskt stöd till ledningen och den övriga organisationen.

Janne Häyrynen kommer närmast från finansministeriet och posten som chef för enheten för kapitalmarknader och lagstiftningsråd på finansmarknadsavdelningen. Han har tidigare varit anställd som marknadsövervakare på Finansinspektionen och dess föregångare. Han har också arbetat som forskare i ekonomisk brottslighet och värdepappersmarknadsbrott på Polisyrkeshögskolan.

Janne Häyrynen har suttit i Finansinspektionens direktion sedan december 2018.

Janne Häyrynen är också docent i värdepappersmarknadsrätt vid Helsingfors universitet och styrelsemedlem i Försäkrings- och finansrådgivningen FINE.

- Den juridiska enheten har en viktig roll för att säkerställa en välfungerande och tillförlitlig marknadsomvärld. Det är vår uppgift att för vår del sörja för genomförandet av rättssäkerheten och rättsskyddet bland annat genom att säkerställa rättsliga avgöranden av hög kvalitet. Det känns fint att komma tillbaka till ett bekant hus och jag ser med intresse fram emot de nya uppgifterna, konstaterar Häyrynen.

- Häyrynens långa erfarenhet av lagstiftningsarbete i finansbranschen från såväl Finland som Europa ger honom goda förutsättningar att också utveckla Finansinspektionens verksamhet, säger Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa.

Kontaktuppgifter

Närmare upplysningar: direktör Tero Kurenmaa.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16