Lehdistötiedote 7.6.2023

Finanssivalvonta kieltää Ermitage Partners Oy:ltä sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa

Finanssivalvonta kieltää Ermitage Partners Oy:ltä sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa. Finanssivalvonta katsoo, että Ermitage Partners Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman laissa edellytettyä toimilupaa, vaikka yhtiön toiminta on täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhtiön toiminta on käsittänyt vaihtoehtorahastojen osuuksien markkinointia ja myynnin edistämistä, ja se on toiminnallaan mahdollistanut, että suomalaiset sijoittajat ovat voineet tehdä sijoituksia tiettyihin ulkomaisiin vaihtoehtorahastoihin. Yhtiön toiminnan tavoitteena on ollut saada sijoitussitoumuksia markkinoimiinsa ETA-vaihtoehtorahastoihin, koska yhtiö on saanut välitystoiminnastaan palkkiota ulkomaisilta rahastonhoitajilta. Yhtiön toiminta on siten täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.

Yhtiö on hakenut Finanssivalvonnalta toimilupaa sijoituspalvelujen tarjoamiseen tarkoituksenaan tarjota muun muassa vaihtoehtorahastoja koskevien toimeksiantojen välittämistä. Toimilupakäsittelyn aikana on käynyt ilmi, että yhtiö on jo vuoden 2022 aikana ja edelleen vuonna 2023 tarjonnut sijoituspalvelua ilman sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, vaikka yhtiö on ollut tietoinen sen tarpeellisuudesta ja yhtiön sijoituspalvelun tarjoamista koskevan toimiluvan käsittely on ollut kesken.

Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi. Päätös ei ole kuitenkaan lainvoimainen, sillä Ermitage Partners Oy:llä on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen päätöksestä 30 päivän kuluessa. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa osastopäällikkö Armi Taipale. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös

Finanssivalvonnan päätökset