Pressmeddelande 7.6.2023

Finansinspektionen förbjuder Ermitage Partners Oy att tillhandahålla investeringstjänster utan tillstånd

Finansinspektionen förbjuder Ermitage Partners Oy att tillhandahålla investeringstjänster utan tillstånd. Enligt Finansinspektionen har Ermitage Partners Oy tillhandahållit investeringstjänster utan i lagen föreskrivet verksamhetstillstånd, fastän bolagets verksamhet har uppfyllt kriterierna för förmedling av order enligt lagen om investeringstjänster.

Enligt Finansinspektionens bedömning har bolagets verksamhet omfattat marknadsföring och främjande av försäljning av andelar i alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) och bolaget har genom sin verksamhet gjort det möjligt för finländska investerare att investera i vissa utländska AIF-fonder. Målet för bolagets verksamhet har varit att erhålla investeringsåtaganden till sådana EES-baserade AIF-fonder som det marknadsför, eftersom det har mottagit ett arvode från utländska fondförvaltare för ordersförmedlingen. Bolagets verksamhet har därmed uppfyllt kriterierna för förmedling av order enligt lagen om investeringstjänster.

Bolaget har hos Finansinspektionen anhållit om tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster i syfte att tillhandahålla bland annat förmedling av order avseende AIF-fonder. Under handläggningen av tillståndet har det framkommit att bolaget redan under 2022 har tillhandahållit investeringstjänster utan tillstånd för värdepappersföretag och fortsatt med denna verksamhet 2023, fastän det har varit medvetet om behovet av tillstånd och handläggningen av bolagets tillståndsansökan fortfarande pågår.

Finansinspektionens beslut träder i kraft omedelbart. Beslutet har dock ännu inte vunnit laga kraft, då Ermitage Partners Oy har rätt att överklaga beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar. Information om huruvida beslutet har vunnit laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.

Kontaktinformation

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Armi Taipale. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också

Finansinspektionens beslut