Lehdistötiedote 4.6.2024

Alami Services Oy:lle 15 000 euron seuraamusmaksu laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa

Finanssivalvonta on määrännyt 15 000 euron seuraamusmaksun rahanvälityspalvelun tarjoajalle Alami Services Oy:lle, koska se ei ole tehnyt ilmoituksia rahanpesun selvittelykeskukselle yksittäisistä tai toisiinsa yhteydessä olevista maksuista tai suorituksista, joiden arvo on vähintään 1 000 euroa. Ilmoittaminen on pakollista ja koskee jokaista 1 000 euron summarajan ylitystä.

Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on huomioitu rahanpesun estämistä koskevan keskeisen velvoitteen laiminlyönnin laatu, laajuus sekä pitkäkestoisuus. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon Alami Services Oy:n taloudellinen asema.

Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan vuonna 2022 tekemässä tarkastuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää, miten Alami Services Oy toteuttaa velvollisuuttaan noudattaa lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Alami Services Oy:llä on oikeus valittaa 3.6.2024 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Yksikönpäällikkö Janne Häyrynen, Lakiasiat, ja toimistopäällikkö Pekka Vasara, Rahanpesun estäminen. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös