Lehdistötiedote 12.6.2024

Finanssivalvonta selvitti peruspankkipalveluiden saatavuutta - saatavuudessa tai hinnoittelussa ei merkittäviä muutoksia aiempaan

Asiakkaiden oikeus laissa määriteltyihin peruspankkipalveluihin toteutuu Suomessa pääosin hyvin. Finanssivalvonnan arvion mukaan peruspankkipalveluja oli vuonna 2023 edelleen hyvin ja pääosin kohtuuhintaisesti tarjolla. Selvityksen tiedot perustuvat vuodenvaihteen 31.12.2023 tilanteeseen.

Finanssivalvonta pitää edelleen tärkeänä  pankeille aiemmin antamiaan suosituksia. Pankkien tulee turvata digitaaliseen asiointiin kykenemättömien asiakkaiden mahdollisuudet peruspankkipalvelujen käyttämiseen kohtuullisella hinnalla samoin kuin henkilökohtaisen asiakaspalvelun saatavuus kohtuullisessa ajassa kaikille sitä tarvitseville. On tärkeää, että pankit huolehtivat käteispalvelujen saatavuudesta koko maan laajuisesti. Erityisesti väestön ikääntyminen lisää opastuksen tarvetta tarkoituksenmukaisten palvelujen valinnoille ja mahdollisten valtuutuskäytäntöjen selvittämiselle.

Konttorien määrä jatkoi laskua

Pankkikonttoreiden määrä jatkoi edellisvuosien tapaan laskua vuoden 2023 aikana. Konttoripalveluiden saatavuuden muutoksia lukuun ottamatta digitaalisille palveluille vaihtoehtoisissa palveluissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2023 aikana. Konttoreiden vähentyminen ja esimerkiksi konttorien aukiolojen ja käteispalvelujen rajoittaminen on voinut paikallisesti heikentää pankkipalvelujen saatavuutta.

Viime vuosien inflaatio ei näy hintojen korotuksina peruspankkipalveluiden hinnoissa

Peruspankkipalveluiden hinnat olivat vuonna 2023 lähes edellisen vuoden tasolla. Yksittäisten palveluiden hinnoissa on kuitenkin merkille pantavia eroja eri pankkien välillä. Asiakkaiden kannattaa omilla valinnoillaan pyrkiä vaikuttamaan niihin kustannuksiin, joita he joutuvat pankin palveluista maksamaan. Esimerkiksi pankkien palveluhintoja vertailemalla voi palvelut saada edullisemmin.

Valtiovarainministeriö arvioi peruspankkipalveluita koskevan lainsäädännön uudistustarpeita  

Valtiovarainministeriössä on käynnissä peruspankkipalveluita koskevan sääntelyn muutostarpeiden arviointi osana laajempaa luottolaitoslain muutostarpeiden arviointia. Valtiovarainministeriö julkisti asiassa arviomuistion 1. maaliskuuta 2024. Arviomuistion mukaan kaikilla asiakasryhmillä on vaikeuksia saada henkilökohtaista asiakaspalvelua. Finanssivalvonta on kannattanut tavoitteita edistää pankkipalveluiden asiakaspalvelun tavoitettavuutta erityisesti erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden näkökulmasta.


Kuluttaja-asiakkailla on lakisääteinen oikeus talletuspankkien tarjoamiin peruspankkipalveluihin. Peruspankkipalveluiksi luettaviin palveluihin sisältyvät maksutili, tilinkäyttöväline (kuten debit-kortti), verkkopankkipalvelu ja vahva sähköinen tunnistusväline.

Finanssivalvonta tekee säännöllisesti selvityksen luottolaitoslaissa määriteltyjen peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta. Vuotta 2023 koskevan selvityksen tiedot perustuvat pääasiassa kuluttajien maksutilivertailusivustolta (www.fine.fi/maksutilivertailu) saatuihin tietoihin pankkipalveluiden hinnoista ja pankkien konttoreista ja Suomen Pankin tilastoihin.

Katso myös

Selvitys peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta vuonna 2023

Valtiovarainministeriön arviomuistio

Lisätietoja antaa

Johtava asiantuntija Timo Peltonen

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.