Raportointitiedote 16.8.2019 – 18/2019

Finanssivalvonta on tarkentanut sisäistä toimitusta koskevan raportoinnin teknistä kuvausta | ESMA

Toimituksen sisäisellä toteuttajalla tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 11 alakohdan mukaisesti mitä tahansa sellaista laitosta, mukaan lukien ne joilla on direktiivin 2013/36/EU tai direktiivin 2014/65/EU mukainen toimilupa, joka toteuttaa siirtomääräyksiä asiakkaiden lukuun tai omaan lukuunsa muuten kuin arvopapereiden selvitysjärjestelmän kautta.

Sisäistä toimitusta koskevan raportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvaukseen on tehty eräitä tarkennuksia. Finanssivalvonta käynnistää raportoijien tietojen vastaanoton 1.10.2019 alkaen referenssiperiodin Q3 2019 aineistolla.

Finanssivalvonnan sisäistä toimitusta koskevan tiedonkeruun markkinatestaus järjestetään 26.–30.8.2019. Testillä pyritään varmistamaan, että Finanssivalvonnalle raportoivien raportointivalmiudet ovat hyvät.

Testauksen edellä huomioitavia asioita

  • Raportoija kokoaa itse referenssiperiodia koskevan aineiston ilman tiedonkeruusovellusta
  • Raportin rakenteen ja sisällön suhteen on tärkeää noudattaa julkaistua skeemakuvausta (ks. lähemmin, related XML files)
  • Aineisto voi olla aitoa asiakasdataa tai keinotekoista
    • suositeltavaa käyttää aitoja tietoja
  • Kuvausten mukainen aineisto toimitetaan Finanssivalvonnalle salattuna
  • sähköpostin liitetiedostona (.zip) normaalin raportointiprosessin mukaisesti
  • Olemassa olevat validointisäännöt pyritään toteuttamaan testiin ennen testauksen alkamista.
  • Testaus on mahdollista myös tämän jälkeen, mutta ennen referenssiperiodin Q3 2019 tuotantolähetystä 1.10.2019.

Lisätietoja: STTHelpdesk(at)fiva.fi