Raportointitiedote 24.2.2020 – 04/2020

Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi – päivitetty MF-työkirja saatavilla | Kansallinen raportointi (Virati)

Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportoinnin seuraava määräaika on 28.2.2020. Tällöin tulee raportoida 1.7.-31.12.2019 kaudella tehdyt maksutapahtumat.

Finanssivalvonta on päivittänyt MF-työkirjaa siten, että maksutapahtumat, jotka on tehty ilman asiakkaan vahvaa tunnistamista, voi syöttää kyseisiin soluihin suoraan (eivät vaadi yhdistämistä komission asetuksen (EU) 2018/389 1 mukaisiin asiakkaan vahvaa tunnistamista koskeviin poikkeuksiin).

MF-tiedonkeruun päivitetty työkirja on ladattavissa Jakelu-palvelusta.

Tiedonkeruu koskee seuraavia valvottavaryhmiä:

 • kotimaiset maksulaitokset
 • kotimaiset rekisteröidyt toimijat eli maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt
 • ulkomaisten maksulaitosten Suomessa maksupalvelua tarjoavat sivuliikkeet
 • kotimaiset luottolaitokset, jotka tarjoavat maksupalvelua
 • ulkomaisten luottolaitosten Suomessa maksupalvelua tarjoavat sivuliikkeet

Kotimaisten maksu- ja luottolaitosten muissa ETA-maissa toimivien sivuliikkeiden tulee toimittaa tiedot sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

1 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/389, annettu 27 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä asiakkaan vahvaa tunnistamista sekä yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintästandardeja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

Lisätietoja:

 • Virati-raportointiin liittyvät kysymykset:
  VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
 • Raportin sisältöä koskevat kysymykset:
  Riskiasiantuntija Heli Mäkitalo, heli.makitalo(at)finanssivalvonta.fi