Raportointitiedote 1.4.2020 – 8/2020

Luottolaitosten raportointiaikoihin liikkumavaraa | EBA Kansallinen raportointi (Virati)

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 31.3. tarkentanut valvontaviranomaisille aiemmin antamaansa kehotusta raportointia koskevan liikkumavaran hyödyntämisestä. EBA kehottaa lausunnossaan valvontaviranomaisia sallimaan luottolaitoksille enintään kuukauden lisäajan raporttien toimittamiseen. Finanssivalvonta on arvioinut, että koronaviruksen aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen luottolaitokset voivat tarvittaessa hyödyntää suoraan tiettyjen kvartaali- ja vuosiraporttien kohdalla, joiden alkuperäinen toimitusaika on maalis-, huhti- tai toukokuun aikana, seuraavia lisäaikoja:

  Raportti Alkuperäinen viimeinen toimitusaika Lisäaika
FINREP F-taulukot 12.5. + 7 vrk (19.5.)
COREP COREP OF 12.5. + 7 vrk (19.5.)
  COREP LR  12.5. + 7 vrk (19.5.)
  COREP LE 12.5. + 1 kk (12.6.)
  COREP NSFR 12.5. + 7 vrk (19.5.)
AE   12.5. + 7 vrk (19.5.)
SBP SBP CR 14.4. + 7 vrk (21.4.)
VIRATI S - Pankkijärjestelmän tila 15.5. + 1 kk (15.6.)
  R - Korkoriski 30.4. + 7 vrk (7.5.)
  V - Suurimpien vastapuolien ilmoittaminen 12.5. + 1 kk (12.6.)
  RVA - Vakavaraisuus 11.5. + 7 vrk (18.5.)
  KP - Raportti kiinnitysluotto-pankkitoiminnasta 23.4. + 1 kk (23.5.)
  LTC - Luototussuhderaportointi 15.5. + 1 kk (15.6.)

 

Finanssivalvonnalla on kuitenkin edelleen mahdollisuus tapauskohtaisesti pyytää yksittäiseltä toimijalta yllä mainittuja raportteja alkuperäisessä toimitusaikataulussa. Näissä tapauksissa Finanssivalvonta on suoraan yhteydessä raportoivaan tahoon.

Kuukausiraportit raportoidaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Samoin seuraavat raportit tulee toimittaa alkuperäisen toimitusajan mukaisesti:

  Raportti Alkuperäinen viimeinen toimitusaika
COREP COREP LCR DA 15.4.; 15.5.
  COREP ALM - kuukausi 15.4.; 15.5.
  COREP ALM - kvartaali 12.5.
STT Sisäisen toimituksen toteutus 15.4.

EBAn tiedote ja kannanotto.

Lisätietoja:

  • EBAn ITS-raportointiin liittyvät kysymykset:
    EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
  • Virati-raportointiin liittyvät kysymykset:
    VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi