Raportointitiedote 14.5.2020 – 15/2020

Luottolaitosten EKP:n valvontamaksujen määrittämisessä käytettävien valvontamaksutekijöiden raportointiin muutoksia | EBA

Euroopan keskuspankin (EKP) uudistettua valvontamaksukehystä sovelletaan vuoden 2020 maksukaudesta alkaen. Uudistuksen yhteydessä muutettiin EKP:n valvontamaksuasetusta (1163/2014) (2019/2155) sekä päivitettiin EKP:n valvontamaksujen laskennassa käytettäviä tietoja koskeva päätös (2019/2158). Muutokset pitävät sisällään siirtymisen jälkikäteislaskutukseen, mikä tarkoittaa, että luottolaitoksia laskutetaan valvonnasta aiheutuneiden todellisten kustannusten perusteella arvioitujen kustannusten sijaan. Jatkossa kunkin maksukauden maksut peritään seuraavan vuoden toisella vuosineljänneksellä. Vuoden 2020 maksukauden maksut kerätään siis vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Näin ollen vuoden 2020 aikana ei peritä maksuja.

EKP käyttää jo olemassa olevia valvontatietoja maksujen laskemiseksi, mikä vapauttaa suurimman osan luottolaitoksista erillisestä tiedonkeruusta. Kuitenkin ne luottolaitokset, jotka haluavat käyttää mahdollisuutta jättää SSM-alueen ulkopuoliset tytäryhtiöt kokonaan tai osittain valvontamaksutekijöiden määrittämisen ulkopuolelle, joutuvat ilmoittamaan asiasta EKP:lle kunkin valvontamaksukauden syyskuun loppuun mennessä sekä toimittamaan Q3-raportointiaikataulun puitteissa EKP:n valvontamaksujen laskennassa käytettävistä tiedoista antaman päätöksen tarkoittamat tiedot.

Suomessa toimivien SSM-alueen ulkopuolisista maista tulevien valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden aikaisemmin toimittamat tilintarkastajien lausunnot korvataan sivukonttorien johtajien vahvistuksilla. Jatkossa sivukonttorien johtajien on vahvistettava sivuliikkeiden ilmoittamien kokonaisvarojen määrät Finanssivalvonnalle lähetettävällä vakiomuotoisella kirjeellä.

Valvontamaksutekijöitä koskevat lomakkeet samoin kuin tarvittavat lausunnot ja vahvistukset toimitetaan Finanssivalvonnalle valvontamaksukauden Q3 FINREP- ja COREP- raportoinnin määräpäivään mennessä (esim. kuluvana vuonna 11.11.2020). Ilmoittamisessa tarvittavat lomakkeet ja ohjeet löytyvät niiden valmistuttua EKP:n valvontamaksusivuilta (verkkopalvelussa ei ole vielä päivitettyjä lomakkeita maksukaudelle 2020).

EKP tiedottaa pankeille tarkemmin uudistuksesta (EKP:n tiedote).

Lisätietoja antaa:

• EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi
• SSM-fee-enquiries(at)ecb.europa.eu