Raportointitiedote 14.6.2021 – 15/2021

Raportointijärjestelmän uudistus

Invoke valittu toimittajaksi

Finanssivalvonta on valinnut uudeksi raportointijärjestelmäksi Invoken e-Regulatory-järjestelmän. Raportointijärjestelmän toimitusprojekti Invoken kanssa alkoi toukokuun lopussa 2021.

Ensimmäiset raportoinnit siirtyvät uuteen järjestelmään kesällä 2022

Järjestelmäuudistus koskee EBA ITS-, EIOPA ITS-, ESMA- ja kansallisia (Virati) raportointikokonaisuuksia. Raportit toimitetaan uuteen järjestelmään alla olevista ajankohdista alkaen. Lopullinen aikataulu täsmentyy kevään 2022 aikana.

Ajankohta Raportointikokonaisuus
31.7.2022 COREP LCR DA ja ALMM
30.9.2022 FINREP, COREP OF, LR, LE, SBP CR, SBP RM, SBP IMV, NSFR, FP, REM HE, REM BM, GSII, FRTB, AE, COVID-19 ja IF
31.12.2022 Solvenssi 2, Pension Fund, Pan-European Personal Pension Product sekä kansalliset tiedonkeruut S, R, LTC, RA, ja VJ
31.3.2023 AIFMD, CSDR 7, CSDR 9 ja MMF

Muiden kuin yllä mainittujen viiden kansallisen tiedonkeruun aikataulu täsmentyy kevään 2022 aikana.

Raportoijien käyttöön portaali

Uudessa raportointijärjestelmässä raportoijien käyttöön tulee raportoijan portaali, jossa suomalaisten ja ulkomaisten raportoijien tunnistaminen ja valtuuttaminen tapahtuu suomi.fi –palvelun kautta. Viestintä Finanssivalvonnan ja raportoijan välillä tapahtuu Raportoijan portaalin kautta. Sähköpostin välityksellä tapahtuvasta viestinnästä luovutaan.

Raportit toimitetaan portaalin tai rajapinnan kautta

Raportoija näkee raportoijan portaalista raportoijakohtaiset raportointivelvollisuudet. Portaalissa raportoija voi joko ladata itse tuottamansa raportit tai täyttää tiedonkeruukohtaiset web-lomakkeet. Raportit voi myös toimittaa Finanssivalvontaan suoraan raportoijan omasta raportointijärjestelmästä raportoijalle tarjottavan rajapinnan kautta (A2A). CSDR7-, CSDR9- ja MMF-tiedonkeruille ei ole suunnitteilla web-lomakkeita, joten raportit voi joko ladata raportointijärjestelmään Raportoijan portaalissa tai toimittaa rajapinnan kautta.

Uudessa raportointijärjestelmässä kansallinen raportointi jatkuu CSV-muotoisena.

Toimitetusta raportista raportoija saa raportointipalautteen sekä raportoijan portaalin että rajapinnan (A2A) kautta suoraan omaan raportointijärjestelmään. Raportoija voi myös ladata toimitetun raportin ja raportointipalautteen Excel-muodossa portaalista.

Raportoijien käyttöön testiympäristö

Raportoijien käyttöön tulee myös testiympäristö. Raportoijat voivat lähettää raportteja tarkastettavaksi testiympäristöön ennen virallisen raportin lähettämistä Finanssivalvontaan.

Tiedonkeruusovellusten tuottaminen päättyy

Finanssivalvonnan tiedonkeruusovellusten tuottaminen päättyy sitä mukaa kun raportointi siirtyy uuteen raportointijärjestelmään. Jos raportoijalla on tarve jatkossa käyttää raporttien tuottamisessa apuvälinettä, on markkinoilla tarjolla raportointien tuottamiseen kaupallisia sovelluksia.

Uudesta järjestelmästä tiedossa koulutusta ja tiedotusta

Uuden raportointijärjestelmän käytöstä järjestetään koulutusta ennen sen käyttöönottoa. Finanssivalvonnan verkkopalveluun julkaistaan raportointia koskevat ohjeet. Raportoijat voivat osallistua järjestelmän testaamiseen ennen ensimmäisen raportoinnin alkamista kesällä 2022.

Raportointijärjestelmäuudistusta käsitellään syksyllä pidettävässä raportointiwebinaarissa.

Järjestelmäuudistuksen etenemisestä tiedotetaan valvottavia sitä mukaa kun uutta tietoa on käytettävissä.

Yhteystiedot

Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset NewReportingSystem@fiva.fi