Raportointitiedote 13.10.2021 – 27/2021

Luokan 2 sijoituspalveluyritysten IF CLASS2 raportointi 30.9.2021 | EBA

Euroopan pankkivalvontaviranomaisen (EBA) sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuskehikon täytäntöönpanostandardin (ITS) hyväksymisprosessi on myöhästynyt komissiossa. Komissio tulee vahvistamaan täytäntöönpanostandardin uuden aikataulun vuoden 2021 loppuun mennessä.

Päätöksentekoprosessissa tapahtuneesta viivästyksestä huolimatta Finanssivalvonta kerää luokan 2 sijoituspalveluyritysten IF CLASS2 -tiedonkeruun raportit raportointiajankohdalta 30.9.2021 täytäntöönpanostandardin luonnoksen mukaisesti. Raportoinnin määräpäivä Finanssivalvontaan on 11.11.2021. Raportointiohjeena toimii täytäntöönpanostandardin luonnos siinä muodossa, kuin se on lähtenyt EBAn Final reportissa komissiolle. Ensi vuoden alussa voimaan tuleva täytäntöönpanostandardi tulee EBAn arvion mukaan noudattamaan nykyistä luonnosta.

Uudet IF CLASS2 -työkirjat ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta.

Katso myös raportointitiedotetta 8.10.2021 – 26/2021:

Uusi versio FIVA Tiedonkeruusovelluksesta on ladattavissa Jakelu-palvelusta | EBA ESMA

Lisätietoja antaa

  • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML): EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi