Rapporteringsmeddelande 13.10.2021 – 27/2021

Rapportering av IF 30.9.2021 för CLASS2 värdepappersföretag | EBA

Rapportering av IF 30.9.2021 för CLASS2 värdepappersföretag | EBA

Processen att anta europeiska bankmyndighetens (EBA) standard för värdepappersföretagens tillsynsförordnings implementeringsstandard (ITS) har försenats i kommissionen. Kommissionen kommer att fastställa en ny tidsplan för implementeringsstandarden i slutet av 2021.

Trots fördröjningen i beslutsprocessen samlar Finansinspektionen in rapporter från värdepappersföretag i IF CLASS2 från rapporteringsdagen den 30.9.2021 i enlighet med utkastet till implementeringsstandarden. Sista dag för rapportering till Finansinspektionen är den 11.11.2021. Utkastet till implementeringsstandard fungerar som instruktioner för rapporteringen i den form i vilken EBAn Final report skickades till kommissionen. Implementeringsstandarden, som träder i kraft i början av nästa år, beräknas av EBA att följa det nuvarande utkastet.

De nya arbetsböckerna för IF CLASS2 rapportering finns att ladda ner i Jakelu Distributionstjänst.

Se också rapporteringsmeddelandet 8.10.2021 – 26/2021:

Ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EBA ESMA

Närmare upplysningar

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering: EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi