Rapporteringsmeddelande 8.10.2021 – 26/2021

Ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EBA ESMA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram version 22.0.11 och nya Excel-arbetsböcker för EBAs rapporteringarna och ESMAs AIFMD-rapporteringen kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst.

EBA – kreditinstitut

I Rapporteringsprogrammet har taxonomiändringarna i uppdateringen av version DPM 3.1 för EBAs rapporter beaktats.

 • Följande moduler träder ikraft
  • SBPIMV från och med 30.9.2021
  • SBP CR från och med 31.12.2021
  • SBP RM från och med 31.1.2022

EBA – värdepappersföretag

I Rapporteringsprogrammet har taxonomiändringarna i uppdateringen av version DPM 3.1 för EBAs rapporter beaktats.

 • Rapportering
  • IF CLASS2 från och med 30.9.2021
  • IF CLASS3 från och med 31.12.2021

EBA – kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, auktoriserade AIF-förvaltare

De senaste uppdateringarna av EBAs valideringsregler från den 10 september 2021 har beaktats i rapporteringsprogrammets arbetsböcker. Uppdateringarna inverkar på rapporteringen av

 • IF CLASS 2 -datainsamling (DPM 3.1)
 • COREP ALM -, COREP LCR DA -, COREP NSFR -, COREP OF - ja FINREP -datainsamlingar (DPM 3.0)
 • COREP OF -datainsamling (DPM 2.9)

Arbetsböcker för DPM version 2.8 till 3.1 som är kompatibla med den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänst.

ESMA – förvaltare av alternativa investeringsfonder

 • Innehållet i AIFMD-rapportering har inte ändrats.
 • Arbetsbok för DPM version 1.2 som är kompatibla med den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänst.

EBA, ESMA – användning av testrapportermiljön rekommenderas

 • Det är inte tekniskt möjligt att genomföra alla kontroller i Rapporteringsprogrammet. Rapporterna kan skickas till testrapportermiljön för kontroll innan man skickar den officiella rapporten till Finansinspektionen. Användning av testrapportermiljön rekommenderas.
 • Närmare upplysningar Rapportörerna får tillgång till en testrapporteringsmiljö.
 • Finansinspektionen rekommenderar att den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet för rapportering används.

För mer information vänligen kontakta

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om ESMAs AIFMD-rapporteringen
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi