Raportointitiedote 31.3.2021 – 5/2021

EBAn muutettu tekninen täytäntöönpanostandardi (ITS) – DPM 3.0 -version vaihe 2 julkaistu | EBA

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) on julkaissut toisen vaiheen (Phase 2) teknisestä täytäntöönpanostandardista (ITS), viranomaisraportoinnissa käytetystä DPM 3.0 -versiosta sekä XBRL-taksonomiasta. DPM 3.0 -versiota käytetään raportointiin tiedonajankohdasta 30.6.2021 alkaen ja se koskee luottolaitosten ja sijoituspalvelujen raportointia. ITS on sitovaa lainsäädäntöä, kun Euroopan komissio on sen hyväksynyt, ja se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Muutokset vaiheessa 2

Muutos palkitsemista koskevan tiedonkeruun taksonomiaan (REM ja REM HE)

DPM 3.0 -version vaiheen 2 julkaisun yhteydessä EBA muutti takautuvasti DPM 2.10 -versiosta palkitsemista koskevien tiedonkeruiden (REM, REM HE) taksonomian. Ajankohdan 31.12.2020 tiedot raportoidaan vaiheessa 2 julkaistulla taksonomialla 1.0.1. Tietoja ei raportoida aiemmin julkaistulla taksonomialla 1.0.0. Raporttien palautuspäivä Finanssivalvonnalle on 30.6.2021.

REM- ja REM HE -tiedonkeruiden raportteja voi toimittaa Finanssivalvontaan alustavan arvion mukaan huhtikuun lopulla. Finanssivalvonta tiedottaa asiasta erikseen.

Omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaatimus (MREL) ja kokonaistappion kattamiskyky (TLAC)

Vaihe 2 sisältää ”Omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaatimus” (MREL) sekä ”Kokonaistappion kattamiskyky” (TLAC) - raportoinnin, joista vastaa Rahoitusvakausvirasto (RVV). RVV julkaisee oman tiedotteensa raportoinnista.

Muut muutokset

Vaihe 2 sisältää korjauksia osaan vaiheessa 1 julkaistuista tiedonkeruista. Kaupankäyntisalkkua koskevan vakavaraisuussääntelyn (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB) tiedonkeruu tulee raportoitavaksi ensimmäisen kerran ajankohdasta 30.9.2021.

EBA on pääosin muuttanut tiedonkeruiden rivien ja sarakkeiden koodit nelinumeroisiksi. Muutos ei koske tässä vaiheessa AE-tiedonkeruuta.

Validointisääntöjä on lisätty ja aiempiin validointisääntöihin on tehty muutoksia.

Lisätietoa

 

Lisätietoja antavat:

EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi