Raportointitiedote 6.4.2022 – 05/2022

Muutosehdotukset vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden Solvenssi II -raportointia ja julkistettavia tietoja koskeviin teknisiin täytäntöönpanoasetuksiin Euroopan komissiolle | EIOPA

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) toimitti 31.3.2022 Euroopan komissiolle Solvenssi II -raportointia ja vakuutusyhtiöiden julkaistavia tietoja koskevien teknisten täytäntöönpanoasetusten muutosehdotukset. Muutosehdotukset olivat julkisesti konsultoivana vuonna 2021, ja niitä on muokattu konsultaatiossa saadun palautteen pohjalta. Muutoksia ehdotetaan myös EIOPAn rahoitusvakautta koskevaan raportointiohjeeseen (EIOPA Guidelines on reporting for Financial Stability Purposes EIOPA-BoS-15/107).

Muutosehdotusten lähtökohtana on EIOPAn joulukuussa 2020 Euroopan komissiolle antama neuvonanto, joka perustui laajaan uudelleen arvioon raportoitavien ja julkaistavien tietojen tarpeesta.

Ehdotettu muutoskokonaisuus on hyvin laaja ja koskee useita raportoitavia lomakkeita. Kokonaisuus sisältää muutoksia nykyisten lomakkeiden tietoihin sekä uusia lomakkeita. Muutokset ovat yksityiskohtaisesti nähtävissä EIOPAn julkaisemassa Annotated templates -tiedostossa.

Teknisten standardien muutosehdotukset, muutosten vaikutusarvio, konsultaatiossa saatu palaute ja Annotated templates ovat luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa: Draft Amended Implementing Technical Standards (ITS) on supervisory reporting and disclosure.

Ehdotetut muutokset tulevat Solvenssi II -raportoinnin XBRL taksonomiaversioon 2.8.0. Sitä ehdotetaan sovellettavaksi, komission hyväksyttyä muutokset, ensimmäisen kerran vuoden 2023 vuositietojen ja 4. kvartaalin tietojen raportointiin. EIOPA julkaisee 2.8.0 taksonomian työversion (Public Working Draft) huhtikuun aikana.

Lisätietoja antaa

  • Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
    S2Helpdesk(at)fiva.fi