Raportointitiedote 27.4.2023 – 16/2023

EBAn ohjeistus historiatietojen uudelleen toimittamisesta kommenteille

EBA on laatinut ohjeistuksen historiatietojen uudelleen toimittamiseen (resubmission of historical data). Ohjeissa esitetään yhteinen lähestymistapa rahoituslaitosten EBAn raportointikehyksen mukaisten tietojen uudelleen toimittamiseen esimerkiksi raportointivirheitä havaittaessa. Ohjeistus kokonaisuudessaan on luettavissa EBAn verkkosivuilla ja kommentoitavissa 31.7.2023 saakka.

EBAn ohjeistuksessa historiallisten tietojen uudelleen toimittamisen laajuus riippuu raportoinnin tiheydestä ja viitepäivämääristä, joihin korjaukset vaikuttavat. EBAn ohjeistuksen mukaan rahoituslaitosten odotetaan toimittavan uudelleen korjatut tiedot kuluvan raportoinnin viitepäivän osalta ja historialliset tiedot menneiltä viitepäiviltä vähintään yhden kalenterivuoden ajalta. Kuukausiraporttien osalta uudelleen toimitetaan vähintään kuusi edellistä ajankohtaa, kuitenkin vähintään edellisen vuoden loppuun asti. Ohjeissa esitetään myös tilanteita, joissa historiallisten tietojen uudelleen toimittamista ei välttämättä vaadita.

Ohjeistus määrittää yhteiset vähimmäisvaatimukset ja -periaatteet historiatietojen uudelleen toimittamiselle. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin tarpeen mukaan pyytää korjaamaan raportointia takautuvasti pidemmältäkin aikaväliltä. Ohjeistus ei myöskään muuta rahoituslaitosten velvollisuutta varmistaa, että heidän raportoimansa tiedot ovat korkealaatuisia, johdonmukaisia ja täydellisiä.

Lisätietoa EBA:n verkkosivuilta

 

Lisätietoja antaa:

* Yhteydenotot ensisijaisesti Finanssivalvonnan raportoijan portaalin kautta

* EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML): EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi – poistuu käytöstä kesäkuun 2023 lopussa