Raportointitiedote 5.6.2023 – 20/2023

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien riskikeskittymien ja keskinäisten liiketoimien raportointia koskevan taksonomian ja DPM:n luonnosversio FICOD 2.8.1 julkaistu | EIOPA EBA

EIOPA on julkaissut FICOD-raportointia koskevan XBRL-taksonomian ja Data Point Model:in (DPM) luonnosversion (Public Working Draft) 2.8.1. Taksonomiaan liittyvät tiedostot ovat saatavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

FICOD 2.8.1 on EIOPAn muista taksonomiaversioista (S2, PF ja PEPP) erillinen julkaisu.

Lopullinen FICOD 2.8.1 julkaistaan EIOPAn verkkopalvelussa 31.7.2023.

FICOD lisätään Finanssivalvonnan uuteen raportointiportaaliin myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

FICOD-raportointi koskee rahoitus- ja vakuutusryhmittymien riskikeskittymien ja keskinäisten liiketoimien raportointia.

FICOD on tarkoitettu raportointiin ryhmittymien kansallisten valvojien koordinoivalle valvojalle, tietoja ei toimiteta EIOPAan. Uutta taksonomiaa käytetään raportointiin alkaen 31.12.2023. Tiedot raportoidaan vuosittain tai koordinoivan valvojan ilmoittaman tiheämmän raportointivälin mukaan.

Katso myös:

Raportointitiedote 13.2.2023 – 7/2023

Raportointitiedote 25.1.2023 – 4/2023

Lisätietoja antaa

  • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML): EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi 
  • Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset: S2Helpdesk(at)fiva.fi