Raportointitiedote 8.5.2024 – 8/2024

EBAn DPM 3.4 käyttöön 30.9.2024 tiedoista | EBA

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) on julkaissut viranomaisraportoinnissa käytettävän DPM 3.4 -version sisältäen XBRL-taksonomian sekä validointisäännöt. Muutokset vaikuttavat luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja toimiluvallisten vaihtoehtorahastojen hoitajien raportointiin.

Rahoitustaseen korkoriskin (IRRBB) raportointi laajenee koskemaan kaikkia toimijoita, jotka kuuluvat Finanssivalvonnan kansallisen korkoriskin raportoinnin (R) piiriin. Laajentumisen myötä tarve nykyiselle R-raportoinnille poistuu. Muutokset toteutetaan luottolaitosten tiedonkeruuohjeeseen (Määräykset ja ohjeet 1/2014) ja näistä tiedotetaan erikseen.

DPM:n on tehty pieniä muutoksia ja validointisääntöihin on tullut muutoksia hyväksytyn ITS:n mukaisesti. DPM-kyselytyökalu on myös päivitetty vastaamaan nykyistä julkaisua.

Lisätietoa ITS-raportointia koskevasta XBRL-taksonomiasta ja DPM-mallista on saatavilla EBAn verkkosivuilta.

 

* Yhteydenotot ensisijaisesti Finanssivalvonnan raportoijan portaalin kautta