Raportointitiedote 20.2.2024 – 3/2024

EKP:n asetus tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämistä koskevista rikkomismenettelyistä voimaan 30.4.2024 | EIOPA

Euroopan keskuspankin 29. syyskuuta 2022 hyväksymää asetusta tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämistä koskevista rikkomismenettelyistä ja päätöksen EKP/2010/10 kumoamisesta (EKP/2022/31) aletaan soveltamaan 30 päivästä huhtikuuta 2024.

Asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistettu kehys, jonka mukaisesti tiedonantajille voidaan määrätä seuraamuksia, jos ne laiminlyövät EKP:n asetuksissa ja päätöksissä säädettyjen tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamisen. Tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämisellä tarkoitetaan tietojen ilmoittamatta jättämistä asetetun määräajan kuluessa, virheettömien tai täydellisten tilastotietojen järjestelmällistä tai tahallista ilmoittamatta jättämistä, tiedonantovaatimusten säädetyn muodon järjestelmällistä tai tahallista noudattamatta jättämistä tai laiminlyöntiä tehdä tehokasta yhteistyötä.

Lisäksi asetuksessa vahvistetaan säännöt rikkomisseurantamenettelyn soveltamiselle paikallisten yhteistyöjärjestelyjen osalta. Paikallisella yhteistyöjärjestelyllä tarkoitetaan esimerkiksi tapausta, jossa keskuspankki kokoaa tilastot tiedoista, jotka se on kerännyt kansalliselta valvojalta tai muulta toimivaltaiselta viranomaiselta, eikä suoraan tiedonantajalta. Rikkomismenettelyissä noudatetaan ’ne bis in idem’ -periaatetta, eli yritystä vastaan voidaan aloittaa samojen tosiseikkojen perusteella enintään yksi rikkomismenettely.

Suomen Pankki täyttää Euroopan keskuspankin tilastoasetuksen tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) sekä Euroopan keskuspankin tilastoasetuksen tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista (EKP/2018/2) Finanssivalvonnan kanssa tehtyjen yhteistyöjärjestelyiden kautta.

 

Lisätietoja