Tiedoksianto 11.4.2013 – 7/2013

Finanssivalvonta rajoittaa Navi Group Oy:n toimiluvan mukaista toimintaa ja asettaa yhtiöön asiamiehen

Finanssivalvonta on päättänyt 9.4.2013 rajoittaa Navi Group Oy:n toimiluvan mukaista toimintaa siten, että yhtiö ei saa tarjota omaisuudenhoitoa uusille asiakkaille eikä yhtiö saa ottaa nykyisiltä asiakkailtaan uusia varoja omaisuudenhoidon piiriin. Toiminnan rajoittamista koskeva päätös on voimassa 8.7.2013 saakka, ellei Finanssivalvonta tee tätä ennen asiassa uutta päätöstä.

Finanssivalvonta on lisäksi määrännyt, että Navi Group Oy ei saa toistaiseksi palauttaa omaisuudenhoitoasiakkailleen heidän varojaan. Päätös on voimassa siihen asti, kunnes yhtiö on toimittanut Finanssivalvonnalle luotettavan ja kattavan selvityksen yhtiön hallussa olevista asiakasvaroista.

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan Navi Group Oy ei ole noudattanut omaisuudenhoitotoimintansa järjestämisessä asiakasvarojen erillään pitoa koskevaa sijoituspalvelulain (747/2012) 9 luvun 1 §:ää. Velvollisuus pitää asiakasvarat erillään sijoituspalveluyrityksen omista varoista on sijoittajansuojan kannalta keskeinen vaatimus.

Yhtiön omaisuudenhoitotoiminnan rajoittaminen asian selvittämisen ajaksi on välttämätöntä Navi Group Oy:n asiakkaiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi.

Asiamies valvomaan yhtiön toimintaa

Finanssivalvonta on lisäksi asettanut asianajaja Jukka Laitasalon asiamieheksi valvomaan Navi Group Oy:n toimintaa toistaiseksi.

Lisätietoja antavat

  • Esa Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin 010 831 5248 (sijoituspalveluyritysten valvonta)
  • Erkki Kontkanen, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5260 (Finanssivalvonnan päätökset)