Tiedoksianto 30.12.2013 – 15/2013

Ison-Britannian valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön tervehdyttämistoimenpiteistä ja hallinnonhoitajien nimeämisestä vakuutusyhtiölle

Ison-Britannian valvontaviranomainen The Prudential Regulation Authority on 10. joulukuuta 2013 ilmoittanut, että High Court of Justice in London on antanut yhtiön hakemuksesta päätöksen, jonka mukaan Millburn Insurance Company Limited -nimiseen vakuutusyhtiöön nähden on ryhdytty tervehdyttämistoimenpiteisiin. Mainittua yhtiötä koskeva päätöksellä on muun muassa seuraavat vaikutukset:

  1. Yhtiön yhteisvastuullisiksi hallinnonhoitajiksi on nimetty Neil Mather ja Christopher Morris.
  2. Päätöksen mukainen hallinto päättyy vuoden kuluttua, ellei määräaikaa pidennetä.
  3. Päätöksen voimassaoloaikana kaikki yhtiön omaisuus on hallinnonhoitajien hoidossa, jotka hoitavat yhtiön liiketoimintaa ja omaisuutta.
  4. Yhtiö saa hyväkseen lakisääteisen moratorion.
  5. Hallinnonhoitajien tulee toimia niin nopeasti ja tehokkaasti kuin on käytännössä järkevää ja yhtiön velkojien edut kokonaisuudessaan huomioon ottaen.
  6. Hallinnonhoitajat voivat päättää hallinnon ja asettaa yhtiön likvidaatioon.

Isolla-Britannialla on järjestelmä (Financial Services Compensation Scheme), josta voidaan maksaa korvauksia vakuutuksenottajille, jotka täyttävät valvojan ohjekirjassa säädetyt edellytykset.

Prudential Regulation Authority on tehnyt ilmoituksen Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 525/2008, ja 15 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 331/2004, mukaisesti.