Tiedoksianto 22.3.2013 – 6/2013

Kreikan valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön asettamisesta likvidaatiomenettelyyn, toimiluvan peruuttamisesta sekä selvitysmiehen asettamisesta

Kreikan valvontaviranomainen Bank of Greece on 21.2.2013 ilmoittanut, että likvidaatiomenettely on päätetty aloittaa vakuutusyhtiö Evima Group Insurance Company S.A.:n osalta. Evima Group Insurance Company S.A.:n toimilupa on peruutettu ja selvitysmiehenä toimii Ioannis Germanos.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavien lainkohtien mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 525/2008, ja 15 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 331/2004.