Offentlig delgivning 22.3.2013 – 6/2013

Tillsynsmyndigheten i Grekland meddelar att ett försäkringsbolag har försatts i likvidation, att dess verksamhetstillstånd har återkallats och en förvaltare utnämnts

Den grekiska tillsynsmyndigheten Bank of Greece har den 21 februari 2013 meddelat att man beslutat inleda ett likvidationsförfarande mot försäkringsbolaget Evima Group Insurance Company S.A. Bolagets verksamhetstillstånd har återkallats. Ioannis Germanos har utnämnts till förvaltare.

Denna delgivning från FI baserar sig på följande lagrum: 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008, och 15 b §, sådan den lyder i lag 331/2004.