Tiedoksianto 10.7.2015 – 3/2015

Poikkeuslupa Gazit-Globe Ltd:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Citycon Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 10/02.05.05/2015

Finanssivalvonta on 26.6.2015 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Gazit-Globe Ltd:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Citycon Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi sekä 31.7.2015 saakka  Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 10.7.2015 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

  • Markkinavalvoja Merja Elo, puh. 010 831 5225.

Helsingissä 10.7.2015

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)