Tiedoksianto 29.7.2015 – 4/2015

Saksan valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön siirtymisestä likvidaatiomenettelyyn ja selvittäjän nimeämisestä

Saksan valvontaviranomainen BaFin on 20.heinäkuuta 2015 ilmoittanut, että vakuutusyhtiö BVAG Berliner Versicherung AG on asetettu likvidaatiomenettelyyn. Ms Dr. Petra Hilgers on nimetty yhtiön selvittäjäksi.

BaFin on tehnyt ilmoituksen vakuutusyhtiöiden tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §:n sellaisena kuin se on laissa 525/2008, ja 15 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 331/2004.