Offentlig delgivning 29.7.2015 – 4/2015

Tillsynsmyndigheten i Tyskland informerar om likvidation av försäkringsbolag och utnämning av förvaltare

Den tyska tillsynsmyndigheten, Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), har den 20 juli 2015 meddelat att man beslutat inleda ett likvidationsförfarande avseende försäkringsbolaget BVAG Berliner Versicherung AG. Ms Dr. Petra Hilgers har utsatts till bolagets förvaltare.

BaFin meddelade om åtgärderna enligt direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.

Finansinspektionen meddelar härmed om underrättelsen i enlighet med 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/2005) sådan den lyder i lag 525/2008, och i enlighet med 15 b § sådan den lyder i lag 331/2004.