Tiedoksianto 29.6.2016 – 8/2016

Kreikan valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön tervehdyttämistoimenpiteistä

​Kreikan valvontaviranomainen the Credit and Insurance Committee of the Bank of Greece on 10 kesäkuuta 2016 ilmoittanut antaneensa päätöksen, jonka mukaan INTERNATIONAL LIFE General Insurance Company SA-nimiseen vakuutusyhtiöön nähden on ryhdytty seuraaviin valvontatoimenpiteisiin:

  • Pääomien lisäämiselle yhtiössä on asetettu määräaika 30. elokuuta 2016.
  • Uusien yli kolme kuukautta pitkien vakuutussopimusten solmiminen on kielletty.
  • Rajan ylittävä toiminta on kielletty.
  • Tiettyjen maksujen suorittamista on lykätty 30.9.2016 saakka.
  • Rahoitustoimenpiteet yhtiön ja sen hallituksen jäsenten, osakkeenomistajien tai yhtiölle läheisten yritysten välillä ovat kiellettyjä. 
  • Yllä mainittu päätös vahvistaa yhtiötä kohtaan päätöksen No. 178/1/10.2.2016 nojalla tehdyt toimenpiteet.
  • Aikaisemmin nimetyn hallinnonhoitajan tulee informoida Bank of Greece´ä taloudellisen suunnitelman etenemisestä.
  • Realistinen tervehdyttämissuunnitelma tulee laatia heinäkuun 2016 loppuun mennessä.

The Bank of Greece on tehnyt ilmoituksen Solvenssi II -direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §, sellaisena kuin se on laissa 525/2008.