Offentlig delgivning 29.6.2016 – 8/2016

Greklands tillsynsmyndighet informerar om rekonstruktionsåtgärder i ett försäkringsbolag

Greklands finansiella tillsynsmyndighet, the Credit and Insurance Committee of the Bank of Greece, informerade den 10 juni 2016 om sitt beslut att vidta följande tillsynsåtgärder mot försäkringsbolaget INTERNATIONAL LIFE General Insurance Company SA:

  • Det har ställts en frist fram till 30 augusti 2016 för ökning av kapitalet.
  • Det är inte tillåtet att ingå nya försäkringsavtal som är över tre månader långa.
  • Gränsöverskridande verksamhet är inte tillåten.
  • Vissa betalningar har skjutits upp fram till den 30 september 2016.
  • Finansiella åtgärder mellan bolaget och dess styrelsemedlemmar, aktieägare eller med närstående företag till bolaget är inte tillåtna.
  • Det ovan nämnda beslutet bekräftar de åtgärder som vidtagits mot bolaget med stöd av beslutet nr 178/1/10.2.2016.
  • Den tidigare utsedda förvaltaren ska informera Bank of Greece om hur den finansiella planen framskrider.
  • En realistisk rekonstruktionsplan ska upprättas före utgången av juli 2016.

Centralbanken i Grekland har meddelat om sitt beslut enligt Solvens II-direktivet.

Detta delgivande från Finansinspektionen har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lagen 525/2008.​