Tiedoksianto 28.11.2017 – 2/2017

Espanjan valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön likvidaatiomenettelyn aloittamisesta ja toimiluvan peruuttamisesta

​Espanjan valvontaviranomainen, El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, on 27. lokakuuta 2017 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut ministeriön (Ministro de Economía, Industria y Competitividad) 12. syyskuuta 2017 tekemästä päätöksestä aloittaa Montepío de Conductores de Valladolid y Provincia, Mutualidad de Previsión Social -nimisen vakuutusyhtiön likvidaatiomenettely ja peruuttaa yhtiön toimilupa.

Espanjan valvontaviranomainen on tehnyt ilmoituksen Solvenssi II -direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §.