Offentlig delgivning 28.11.2017 – 2/2017

Spaniens tillsynsmyndighet informerar om att ett försäkringsbolag har försatts i likvidation och att dess verksamhetstillstånd har återkallats

​Spaniens tillsynsmyndighet El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones informerade i sitt brev av den 27 oktober 2017 om ministeriets (Ministro de Economia, Industria y Competitividad) beslut av den 12 september 2017 att inleda likvidationsåtgärder i försäkringsbolaget Montepio de Conductores de Valladolid y Provincia, Mutualidad de Previsión Social och återkalla dess verksamhetstillstånd.

Spaniens tillsynsmyndighet har meddelat om åtgärderna i enlighet med Solvens II-direktivet.

Denna delgivning från Finansinspektionen har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).