Tiedoksianto 12.5.2020 – 01/2020

Tanskan valvontaviranomainen ilmoittaa kieltäneensä vakuutusyhtiöltä uusien vakuutusten myöntämisen

Tanskan valvontaviranomainen, Finanstilsynet, on ilmoittanut, että se on kieltänyt 24.3.2020 lukien vakuutusyhtiö Gefion Insurance A/S:ltä uusien vakuutusten myöntämisen ja vanhojen vakuutusten uusimisen. Toimenpide liittyy valvontaviranomaisen 28.11.2019 yhtiötä kohtaan aloittamiin tervehdyttämistoimenpiteisiin.

Lisätietoja saa Finanstilsynetin verkkosivuilta (englanniksi).

Tanskan valvontaviranomainen on tehnyt ilmoituksen Solvenssi II -direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 15 a §:n mukaisesti.

Lisätietoja antaa

Avustava lakimies Marja Paakkinen, puh. (09) 183 5266

Helsingissä 12.5.2020

Finanssivalvonta