Offentlig delgivning 12.5.2020 – 01/2020

Meddelande från den danska tillsynsmyndigheten om förbud för försäkringsbolag att bevilja nya försäkringar

Den danska tillsynsmyndigheten, Finanstilsynet, har meddelat att den har förbjudit försäkringsbolaget Gefion Insurance A/S att bevilja nya försäkringar och förnya gamla försäkringar från och med den 24 mars 2020. Åtgärderna har samband med de rekonstruktionsåtgärder mot bolaget som tillsynsmyndigheten inledde den 28 november 2019.

Ytterligare information finns på Finanstilsynets webbplats (på engelska).

Den danska tillsynsmyndigheten har meddelat om åtgärderna i enlighet med Solvens II-direktivet.

Denna delgivning har Finansinspektionen lämnat enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).

Närmare upplysningar lämnas av

biträdande jurist Marja Paakkinen, telefon (09) 183 5266

Helsingfors 12 maj 2020

Finansinspektionen