Tiedoksianto 28.12.2021 – 5/2021

Poikkeuslupa Inission AB (publ):lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Enedo Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 18/02.05.05/2021

Finanssivalvonta on 14.12.2021 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Inission AB (publ):lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Enedo Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 18.1.2022 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 28.12.2021 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

Marianne Demecs, markkinavalvoja, puh. 09 831 5366.

Helsingissä 28.12.2021

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)