Offentlig delgivning 28.12.2021 – 5/2021

Finansinspektionen har beviljat Inission AB (publ) undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Enedo Oyj enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr Fiva 18/02.05.05/2021

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 14 oktober 2021 beviljat Inission AB (publ) undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Enedo Abp enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 18 januari 2022 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 28 december 2021 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

Marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 09 831 5366.

Helsingfors 28 december 2021

Finansinspektionen

Beslut (på finska, pdf)