Valvottavatiedote 12.8.2013 – 61/2013

EBA pyytää lausuntoja ohjeluonnokseen likviditeettiraportoinnin vähittäistalletuksista

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 1.8.2013 verkkopalvelussaan konsultaation. Ohjeluonnos koskee vähittäistalletuksia, joihin sovelletaan erilaisia ulosvirtauskertoimia. Ohjeen tavoitteena on parantaa vähittäistalletusten raportoinnin yhdenmukaisuutta EU:n pankkisektorilla. Lausuntoaika jatkuu 1.10.2013 asti.       

Lausuntopyyntö (EBA/CP/2013/34) on luettavissa EBAn verkkopalvelussa. Samalta sivulta löytyvät myös ohjeet lausuntojen antamiseen.

Kuulemistilaisuus järjestetään Lontoossa 4.9.2013. 

Ohjeluonnos sisältää kriteereitä sellaisten vähittäistalletusten tunnistamista varten, joihin sovelletaan erilaisia ulosvirtauskertoimia seuraavan 30 päivän aikana EU:n vakavaraisuus- ja maksuvalmiusasetuksen (CRR) mukaisessa likviditeettiraportoinnissa.

Lisäksi ohjeluonnos sisältää ehdotuksen edellä mainittujen vähittäistalletusten jakamisesta riskiperusteisesti kolmeen eri kategoriaan. Tarkastelussa huomioidaan vähittäistallettajien käyttäytyminen erityisesti stressiolosuhteissa.

Vähittäistalletuksista, joihin sovelletaan erilaisia ulosvirtauskertoimia, kerätään tietoa maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) kalibrointia varten.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Lauri Kujala, puhelin 010 831 5223 ja sähköposti lauri.kujala(at)finanssivalvonta.fi.